CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Textos Legals Versió 5 11-2020

Les presents condicions generals de venda, regulen el procés de venda en línia de la web www.ametllerorigen.com (en endavant GRUP AMETLLER ORIGEN), titularitat de CASA AMETLLER, S.L., (empresa del grup)

Productes, Serveis, Preus i Tarifes

Els productes oferts en GRUP AMETLLER ORIGEN, juntament amb les seves característiques i preu apareixeran en pantalla. El preu dels productes pot estar indicat per unitats, per pes o fraccions de pes. En qualsevol dels tres casos l’usuari indica la quantitat requerida incrementant unitàriament fins arribar a les unitats desitjades de compra. Per facilitar aquest procés en productes pesables s’indica el pes aproximat per unitat. En qualsevol cas, el preu final exacte aplicat a cada comanda i per tant l’imputat en el tiquet de compra serà el registrat en el moment de la preparació de la comanda per part del nostre personal de Picking, motiu pel qual hi poden haver petites diferències en el preu final. Els preus indicats en pantalla són en euros i inclouen l’IVA i qualsevol altre impost que fos d’aplicació i seran en tot moment els vigents. Els imports de transport es calculen per a cada cas sobre la base del Codi postal de lliurament i a la tarifa aplicada en funció de l’import total de compra incloent l’IVA, aquests imports de transport es reflecteixen en l’ANNEX 1 TARIFA TRANSPORT del present document.

Les imatges que acompanyen els productes oferts són il·lustratives en els nostres productes vegetals o proporcionades pel nostre subministrador en els productes empaquetats, i estan sotmeses als canvis d´embalatge que aquest pogui fer. En qualsevol cas, GRUP AMETLLER ORIGEN actualitza contínuament la seva web, perquè el títol i la descripció coincideixin amb la fotografia del producte ofert.

La informació sobre la composició dels productes, ingredients, avisos de salut, així com la informació nutricional dels mateixos que apareix en aquesta web pot ser modificada pels fabricants, per la qual cosa Casa Ametller S.L. no es fa responsable de les diferències que puguin produir-se respecte de la informació que figuri físicament declarada en el propi producte.

Per tant, et recomanem que llegeixis sempre detingudament les etiquetes, advertiments i instruccions de l’embalatge del producte abans d’utilitzar-lo o consumir-lo, ja que podràs trobar informació més detallada i actualitzada sobre aquest.

GRUP AMETLLER ORIGEN, podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos en la Web, entenent-se, llevat que es disposi una altra cosa, que els nous productes es regiran pel que disposen en els Termes i Condicions Generals vigents en cada moment.

GRUP AMETLLER ORIGEN, es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts a la web per motius de disponibilitat, temporalitat o modificacions en l’assortiment de productes en el servei de venda online.

Un cop registrat l’Usuari, i per procedir a la compra de Productes, haurà d’afegir els productes que desitgen adquirir a la Cistella de la Compra, segons les indicacions recollides en pantalla, un cop escollits tots els productes validarà la data i franja horària de lliurament i acceptarà la compra, la qual cosa suposa la lectura i acceptació irrevocable de tots i cadascun dels presents termes i condicions generals, així com, si s’escau, de les condicions particulars existents, les quals seran informades a l’Usuari abans d’acceptar la compra dels productes.

La cobertura del servei de lliurament a domicili i compra en línia es troba subjecta a la disponibilitat de cobertura logística que GRUP AMETLLER ORIGEN tingui en disposició per a cada territori.

Aquesta disponibilitat es gestiona mitjançant els Codis Postals de lliurament, motiu pel qual en cada moment indicarem al llarg del procés de compra la disponibilitat del Codi postal de lliurament per a realitzar el servei sol·licitat. Estem contínuament treballant per ampliar la nostra cobertura i si l’usuari facilita el seu correu electrònic, serà avisat quan el nostre servei tingui cobertura en el seu Codi Postal.

Els preus de compra seran els vigents en el moment en què es realitza la comanda. L’import de la compra podrà no coincidir amb l’import de la comanda causa de l’existència de productes de pes variable, a la substitució dels productes no trobats segons l’opció de substitució escollida per l’Usuari i a la impossibilitat de lliurar els productes que no es trobin a la botiga o establiment on s’adquireixen.

GRUP AMETLLER ORIGEN, comunicant a l’Usuari, es reserva el dret de cancel·lar una comanda si considera que no es donen les condicions adequades per realitzar un transport viable, donat que tractem aliments frescs i es fonamental no trencar la cadena de fred entre les nostres instalaccions i el domicili del client.

Com més endavant informem, el client pot cancel·lar la seva comanda fins a vint-i-quatre hores abans de l´hora assenyalada per rebre la mercaderia.

Igualment, GRUP AMETLLER ORIGEN es reserva el dret a cancel·lar qualsevol comanda quan ho consideri oportú, comunicant a l’Usuari i justificant la decisió de no servir la comanda per causes alienes a la seva voluntat o de força major, com poden ser accidents de tràfic, climatología adversa o robatoris del transport o de les mercaderies. En aquest casos, donarem opció al client a rebre una nova comanda similar tan aviat es solucionen les causes alienes.

Preus dels productes

En tot moment, GRUP AMETLLER ORIGEN vetllarà per disposar de preus actualitzats a la pàgina web i en les aplicacions per a dispositius mòbils. No obstant això, en determinats casos els preus dels productes publicats en GRUP AMETLLER ORIGEN podran mostrar variacions enfront dels preus dels productes en els comerços físics.

Si l’USUARI considera que algun producte té un preu inadequat, disposa del compte de correu online@ametllerorigen.cat per informar-nos.

Tarifes del servei

Les despeses del servei de preparació + enviament es mostraran a la pàgina web de forma prèvia a la confirmació de la comanda. Les despeses del servei de preparació + enviament seran els indicats en l’ANNEX 1 del present document.

GRUP AMETLLER ORIGEN es reserva el dret de modificar les tarifes de lliurament. Qualsevol canvi al respecte serà comunicat sempre de forma prèvia a la confirmació de la comanda.

Disponibilitat de productes

GRUP AMETLLER ORIGEN durà a terme els seus millors esforços per complaure als Usuaris a la demanda dels productes.

En cas de no ser-hi en l’establiment el producte després d’haver-se realitzat la comanda, GRUP AMETLLER ORIGEN procedirà a comunicar-se amb el client per proposar la substitució del producte segons les preferències indicades per l’Usuari, en cas contrari o de no poder contactar en el moment de la preparació de la comanda, aquest quedarà sense servir. En el cas en què el producte sol·licitat i no disponible sigui l’únic de la comanda, aquesta es cancel·larà.

Els usuaris podran incorporar productes que no figurin llistats en la plataforma web a través de l’apartat de comentaris de la fulla de comandes. La informació nutricional o de salut sobre els productes que puguin sol·licitar-se i que no estiguin llistats en la plataforma, serà la que porta incorporada el propi producte en el seu envàs.

Política de substitucions

GRUP AMETLLER ORIGEN ofereix als seus Usuaris dues opcions de substitució de productes per als casos en què algun o diversos dels productes sol·licitats per l’Usuari no es trobin a l’establiment físic on es realitza la preparació de comanda.

  • Opció A: “No comprar el producte si no està disponible a la botiga”. En aquest cas, PREPARACIÓ si no troba un o diversos productes no els substituirà per cap altre.
  • Opció B: Que PREPARACIÓ reemplaci el producte per un de similar en funció de les regles de substitució de GRUP AMETLLER ORIGEN.

L’usuari accepta que si ha escollit l’opció de que “GRUP AMETLLER ORIGEN substitueixi el producte trobat segons la política de substitucions de GRUP AMETLLER ORIGEN”, la comanda resultant lliurada serà conforme al que s’ha contractat i no donarà dret a l’Usuari a la devolució dels productes, a excepció dels productes en mal estat i sense detriment del seu dret de desistiment.

Begudes alcohòliques

Les begudes alcohòliques només poden ser comprades per Usuaris majors d’edat, o el que és el mateix, que tenen més de 18 anys d’edat. Mitjançant l’acceptació dels presents Termes Generals d’Ús, l’Usuari manifesta expressament que: (I) és major d’edat; i (II) facilitarà la seva identificació mitjançant el DNI o document acreditatiu equivalent, perquè el PERSONAL DE DELIVERY en el moment del lliurament del servei, pugui verificar la seva majoria d’edat, condició necessària per poder lliurar qualsevol comanda que inclogui begudes alcohòliques.

Pagament

El pagament dels productes per part de l’Usuari es pot fer mitjançant el pagament amb targeta de crèdit, i manifesta que les mateixes tenen fons suficients per cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través del web. Les targetes bancàries acceptades són Visa, Mastercard, American Express i Discover Card Services.

En el cas que el pagament amb targeta de crèdit no s’accepti per la plataforma de pagament, s’anul·larà la comanda de l’Usuari.

Les dades registrades per GRUP AMETLLER ORIGEN constitueixen la prova de les transaccions fetes entre GRUP AMETLLER ORIGEN i els Usuaris. GRUP AMETLLER ORIGEN confirmarà la seva comanda a través de l’enviament d’un correu electrònic. Per motius de seguretat no es permet la creació de comptes d’usuari en GRUP AMETLLER ORIGEN mitjançant serveis de correu electrònic temporals com ara, a títol informatiu i no limitatiu, Spamgourmet, 10minutemail, Jetable, Yopmail, Mailcatch, Guerrillamail, etc.

Seguretat de pagaments

Per a la seva seguretat GRUP AMETLLER ORIGEN ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel·la de pagaments. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l’entitat bancària i, posteriorment, són verificats amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.

Aquest procediment d’introducció de dades està garantit per la tecnologia d’encriptació SSL (Secure Socket Layer) -128 bits, un dels sistemes de protecció més avançats i eficaços actualment disponibles, gràcies al qual, cap tercer tindrà accés via Internet a aquesta informació relativa a les dades bancàries introduïdes per l’Usuari.

Únicament l’Entitat Financera propietària de la passarel·la de pagament té accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que GRUP AMETLLER ORIGEN no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament ni en qualsevol altre moment.

Per tal de garantir la major seguretat als nostres clients, GRUP AMETLLER ORIGEN es reserva el dret de sol·licitar els documents corresponents a la identitat i mitjà de pagament de l’Usuari, previ al lliurament de la comanda.

Lliurament

El lliurament de productes es limita a un conjunt de codis postals disponibles al servei d’atenció al client de GRUP AMETLLER ORIGEN. GRUP AMETLLER ORIGEN demanarà a l’Usuari que triï el lloc del lliurament, havent d’especificar el seu domicili, oficina o centre on vol que se li lliuri el producte, així com telèfon de contacte.

En cas que l’Usuari faciliti a GRUP AMETLLER ORIGEN una “adreça de lliurament” que no sigui correcta, GRUP AMETLLER ORIGEN no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada per l’Usuari registrat, reservant-se el dret d’anul·lar la compra realitzada.

El termini de lliurament l’elegirà l’Usuari en funció de la disponibilitat del servei en el seu codi postal, quedant reflexat en l’ANEXE 2 CONDICIONS DE LLIURAMENT I CANCEL·LACIÓ PER CODI POSTAL.

GRUP AMETLLER ORIGEN es compromet a esforçar-se al màxim per al seu lliurament en temps i forma especificats durant el procés de compra.

El comprador rebrà un correu electrònic després de la confirmació de la comanda per la seva part en la pàgina web. Les característiques i condicions de lliurament de la comanda es mostraran també a la pàgina web.

Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte al client en el lloc assenyalat per ell per al lliurament de la comanda en el moment de la seva contractació.

En el supòsit que GRUP AMETLLER ORIGEN es disposés a fer un lliurament en horari concertat a un Usuari i aquest no estigués present en el moment del lliurament, sense haver-ho comunicat a GRUP AMETLLER ORIGEN, impedint el lliurament de la mateixa, GRUP AMETLLER ORIGEN donarà opció al client a designar, dins del mateix dia, una altra franja horaria, sempre que aquesta tingui disponibilitat a la población on sigui el seu domicili o bé es reintegrarà l’import de la compra a l’esmentat Usuari, restant en tot cas a l’import corresponent, les despeses que s’haguessin meritat com a conseqüència del transport i / o de la preparació de la compra per part d’aquesta, així com les despeses de devolució. Les despeses del servei de preparació + enviament seran els mostrats a la pàgina web de forma prèvia a la confirmació de la comanda.

En cas que el seu paquet arribi deteriorat o cregui que pot estar danyat el seu contingut, és important que ens indiqui la incidència per email a l’adreça online@ametllerorigen.cat o bé trucant al 900.877.111 el més aviat en un termini màxim de 24 hores a partir de la recepció de la mercaderia.

Tal com hem mencionat, el client pot cancel·lar la seva comanda fins a dues hores abans de l’horari previst d’entrega, o bé designar un altre domicili proper (veïns-veïnes), si preveu que finalment no hi será al domicili previst per rebre la mercaderia.

Factura de compra

L’Usuari rebrà per email després del lliurament un correu electrònic amb el detall dels productes lliurats, els seus preus, descomptes i despeses del servei de preparació + enviament i l’import total del servei.

L’Usuari que vulgui la factura, l’haurà de sol·licitar prèviament abans de finalitzar la compra. Aquesta li arribarà a l’adreça de correu facilitada en format PDF per a descarregar posteriorment.

Cancel·lacions

Les cancel·lacions estan lligades al format de comanda i el servei logístic, i per tant, a cada Codi Postal.

Aquestes condicions s’indiquen a L’ANEX 2 CONDICIONS DE LLIURAMENT I CANCEL·LACIÓ

L’Usuari podrà cancel·lar la seva comanda sense penalització fins a 24 hores abans de l’inici de la franja de lliurament escollida per l’Usuari amb la confirmació de la comanda, trucant al servei d’atenció telefònica de GRUP AMETLLER ORIGEN: 900.877.111.

Devolucions

Els articles oferts a la nostra web estan avalats per anys d’experiència pròpia i també per importants firmes comercials. Oferir la màxima qualitat i la millor garantia és el nostre compromís amb els nostres clients. Si quan rebis la teva comanda no quedes satisfet, tens un termini de catorze (14) dies naturals, a comptar des de la data de recepció per executar el dret de devolució, excepte en aquells productes que tinguin un termini de caducitat inferior o hagin de ser conservats en fred i no s’hagués respectat la cadena de fred.

Si el motiu de la devolució és per alguna cosa que no hem fet del tot bé (el producte és defectuós, no és el que tu havies demanat, etc.), nosaltres ens fem càrrec de les despeses de recollida. Si el motiu és un altre (els productes es van servir correctament però no són del teu gust), GRUP AMETLLER ORIGEN abonarà el cost dels productes exceptuant les despeses de la devolució que aniran a càrrec del client.

És a dir, quan els productes es serveixen correctament però no són del grat del client i s’han tornat dins el termini establert (14 dies naturals a partir de la recepció del producte), GRUP AMETLLER ORIGEN abonarà el cost dels productes i les despeses d’enviament (en cas que s’hagin abonat en el moment de la compra) exceptuant les despeses de la devolució que aniran a càrrec del client.

En el cas que GRUP AMETLLER ORIGEN es disposés a fer un lliurament en un lloc i horari prèviament concertats i confirmats per part d’un client d’acord a l’estipulat en els presents Termes i Condicions, i el mateix no es trobés en aquest lloc (des d’ara “absència no comunicada”) i durant l’horari prèviament concertats, GRUP AMETLLER ORIGEN es reserva de forma unilateral, la facultat de reintegrar l’import de la compra a l’esmentat client, restant en tot cas a l’import corresponent, les despeses que s’haguessin meritat com a conseqüència del transport i / o de la preparació de la compra per part d’aquesta, així com les despeses de devolució.

GRUP AMETLLER ORIGEN només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

  • El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar, en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatge original.
  • L’enviament s’ha de fer usant la mateixa caixa o sobre que t’hem enviat, o, si no en algun format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat.
  • S’ha d’incloure una còpia de l’albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats.

Per iniciar el procés de devolució posa’t en contacte amb nosaltres a través de l’adreça online@ametllerorigen.cat o bé trucant al 900.877.111.

Els béns a retornar estaran, sempre i en tot cas, sense usar, llevat del que disposa l’article 79 del Reial Decret 1/2007, de 16 de novembre.

De conformitat amb la legalitat vigent (article 103 del R. D. Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre), l’anterior no és aplicable, entre d’altres supòsits, a:

  • Béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, productes oberts i / o consumits parcialment.
  • Béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
  • Béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
Dret de desistiment

Per exercir el dret de desistiment, heu de notificar a CASA AMETLLER Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77 Pol. Sant Pere Molanta 08799 OLÈRDOLA la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca que ho manifesti, (per exemple , una carta enviada per correu postal o bé un correu electrònic a online@ametllerorigen.cat) sol·licitant-ho.

Igualment, pot informar-nos del seu dret a desistir del present contracte a través del correu electrònic online@ametllerorigen.cat.

Té a la seva disposició en format pdf el formulari de desistiment per a que el pugui omplir i ens el faci arribar.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Ús dels Cupons de descompte

Els Usuaris que facin ús de cupons, vals descompte o promocions en GRUP AMETLLER ORIGEN de tenir en compte que poden no ser acumulables. Tots els
cupons, vals descompte o promocions que GRUP AMETLLER ORIGEN faciliti per correu electrònic o altres mitjans als seus clients tindran una validesa indicada a la pròpia comunicació de l’assignació del cupó. L’aplicació de cupons, vals descompte o promocions pot quedar supeditada a una compra per un import.

GRUP AMETLLER ORIGEN es reserva el dret de cancel·lar els cupons o vals descompte quan observi un ús fraudulent o indegut del sistema de generació de cupons. Es considera ús fraudulent o indegut del sistema de descompte per cupons, entre d’altres, l’enviament d’invitacions entre comptes de correu electrònic de la mateixa persona o l’ús de cupons de la mateixa campanya en diferents comandes del mateix Usuari o lliurar en la mateixa direcció postal.

Així mateix GRUP AMETLLER ORIGEN es reserva el dret a anul·lar tots els cupons descompte associats als comptes sospitoses d’ús indegut del sistema de cupons. Es pot considerar també un ús fraudulent o indegut del sistema de descompte per cupons fet d’usar un mateix compte personal per realitzar el pagament de més d’1 comanda fent ús del mateix cupó de descompte o usant cupons descompte d’invitacions amb l’objectiu d’auto-invitarse, encara que es tracti d’Usuaris registrats amb diferent compte de correu electrònic que comparteixin una mateixa adreça de lliurament.

De la mateixa manera es consideraria un ús fraudulent l’ús de diferents comptes de correu electrònic per a l’ús d’un mateix cupó o val descompte creat i publicitat com un cupó vàlid per a una primera compra, i la compra vagi destinada a un mateix Usuari i / o adreça postal de lliurament.

En tot cas, GRUP AMETLLER ORIGEN es reserva el dret a anul·lar aquelles comandes derivades de l’ús de cupons, vals descompte o promocions, en aquest cas haurà de retornar l’import de la compra anul·lada, excloent qualsevol import que correspongui a aquests cupons i que, per tant , no corresponguin amb imports efectivament desemborsats pels Usuaris.

Els cupons, vals descompte o promocions han de ser utilitzats abans de confirmar el pagament. GRUP AMETLLER ORIGEN no es fa responsable de la posterior aplicació del descompte dels cupons, vals descompte o promocions si el pagament ja ha estat confirmat.

Venda targeta regal

Targeta recarregable vàlida a tots els establiments de Casa Ametller SL. amb vigència d’un any des del moment de l’activació de la mateixa en la primera compra. Donarà el dret a pagar al portador de la targeta en el mateix moment de la compra com també la possibilitat de consultar el saldo disponible a través de l’equip de botiga.

En cas d’extraviar-se es perdrà el saldo disponible al ser una targeta ‘al portador’ i en cap cas Casa Ametller SL es farà càrrec de la pèrdua de la mateixa ni del saldo corresponent. Informació disponible també a ametllerorigen.cat i trucant al nostre servei d’atenció al client 900 877 111.

ANNEX 1 TARIFA TRANSPORT

Tarifes per als següents codis postals:
(08001, 08002, 08003, 08004, 08005, 08006, 08007, 08008, 08009, 08010, 08011, 08012, 08013, 08014, 08015, 08016, 08017, 08018, 08019, 08020, 08021, 08022, 08023, 08024, 08025, 08026, 08027, 08028, 08029, 08030, 08031, 08032, 08033, 08034, 08035, 08036, 08037, 08038, 08039, 08040, 08041, 08042, 08100, 08104, 08105, 08106, 08107, 08120, 08130, 08150, 08160, 08170, 08172, 08173, 08174, 08188, 08190, 08191, 08192, 08193, 08194, 08195, 08196, 08197, 08198, 08201, 08202, 08203, 08204, 08205, 08206, 08207, 08208, 08210, 08214, 08221, 08222, 08223, 08224, 08225, 08226, 08227, 08228, 08240, 08241, 08242, 08243, 08251, 08253, 08254, 08262, 08270, 08271, 08272, 08290, 08291, 08301, 08302, 08303, 08304, 08320, 08328, 08329, 08330, 08338, 08339, 08340, 08348, 08349, 08350, 08390, 08391, 08392, 08393, 08394, 08401, 08402, 08403, 08410, 08430, 08450, 08480, 08520, 08521, 08530, 08620, 08629, 08630, 08640, 08690, 08691, 08700, 08719, 08720, 08730, 08734, 08739, 08740, 08750, 08753, 08754, 08755, 08756, 08757, 08758, 08759, 08760, 08770, 08780, 08788, 08792, 08793, 08798, 08799, 08800, 08810, 08812, 08820, 08830, 08840, 08850, 08860, 08870, 08901, 08902, 08903, 08904, 08905, 08906, 08907, 08908, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08916, 08917, 08918, 08921, 08922, 08923, 08930, 08940, 08950, 08960, 08970, 08980, 43001, 43002, 43003, 43004, 43005, 43006, 43007, 43008, 43100, 43201, 43202, 43203, 43204, 43205, 43206, 43481, 43700, 43820, 43830, 43839, 43840, 43850, 43880, 43881, 43882, 43883, 43890, 43892, 43893)

5,95 € per a compres fins a 60 €.

Per compres superiors a 60 € el servei NO TINDRÀ COST.

ANNEX 2 CONDICIONS D’ENVIAMENT I CANCEL·LACIÓ PER CODI POSTAL

Les cancel·lacions de les comandes en els codis postals habilitats podran fer-se amb tres dies d’anterioritat i fins a un dia abans del lliurament, pel fet que són enviaments refrigerats i un termini de cancel·lació menor podria trencar a cadena del fred dins del vehicle de lliurament.

Els lliuraments podran fer-se de dilluns a dissabte en l’horari establert de 10.00 h. a 20.00 h. en les franges horàries disponibles en el moment de finalitzar el procés de compra, sense comptar dies festius. El calendari de lliurament només mostra les hores disponibles en funció de la capacitat de PREPARACIÓ i CÀRREGA DE COMANDES per part de cadascuna de les botigues.

L’Usuari podrà cancel·lar la seva comanda sense penalització fins a 24 hores abans de l’inici de la franja de lliurament triat per l’Usuari amb la confirmació de la comanda, cridant al servei d’atenció telefònica de GRUP AMETLLER ORIGEN: 900.877.111.

En cas que l’usuari cancel·li la comanda amb una antelació inferior a 24 hores abans de l’inici de la franja de lliurament, GRUP AMETLLER ORIGEN realitzarà el reintegrament de l’import de la compra, retenint en tot cas l’import corresponent als despeses que s’haguessin reportat com a conseqüència del transport i / o de la preparació de la compra per part d’aquesta, així com les despeses de devolució.

En el cas que ens informi que no estarà present en la franja de lliurament acordat, amb antelació de fins a 24 hores abans de l’inici de la franja de lliurament, i si no es pogués recordar una franja de lliurament diferent, l’import del servei no serà carregat a la targeta. Si bé, sí que serà carregat l’import dels productes peribles.

Per a qualsevol altra consulta pot contactar amb el nostre servei d’atenció al client 900.877.111 o mitjançant online@ametllerorigen.cat

INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES E-COMMERCE.

S’informa al comprador de productes d’aquest lloc web, de l’existència d’una plataforma de resolució de litigis en línia.

Conforme a l’Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:

“La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia”